Välj en sida
Danske Bank Podcast Kreditvärden

Danske Bank

Varumärkesprofilering genom tankeledarskap

Bakgrund

Den svenska kreditmarknaden, och särskilt företagsobligationsmarknaden, hade vuxit dramatiskt under ett antal år. Allt fler tidningsrubriker publicerades också om denna marknad, som tidigare inte var så tillgänglig för privata sparare eller en bredare allmänhet. Danske Bank, en utmanare till de fyra svenska storbankerna och med ambitionen att stärka sin position på privatmarknaden, ville öka förståelsen och intresset för den viktiga kreditmarknaden och samtidigt skapa ett bredare folkutbildande perspektiv om ekonomi.

Idé

Finansfrågor och särskilt företagsobligationer, kreditmarknaden och den finansiella ekonomin är ämnen som många har svårt att ta itu med. Speciellt i textform. Ett annat sätt att nå ut och göra ämnet mer lätttillgängligt och engagerande är att använda det talade ordet i form av en podcast-serie. Med initierade programledare och intressanta gäster har ämnet mycket större potential att nå sin målgrupp bestående av kunder och journalister samt en intresserad allmänhet.

Genomförande

Inledningsvis skapades en programbeskrivning för Kreditvärden, som syftade till att öka den bredare förståelsen och intresset för kreditmarknaden och därmed skapa ett bredare perspektiv på ekonomi i allmänhet.

Danske Bank Sveriges kreditanalytiker, Louis Landeman och Gabriel Bergin, tillika programledare för Kreditvärden, utarbetade en ämneskatalog för podcasten med så olika ämnen som den senaste finanskrisen, bail-in av banker, kommuners ekonomi och utmaningar, säkerhetspolitik, statsvetenskap, ledarskap och neuroekonomi. Dessutom skulle olika aspekter av hållbarhet också vara ett återkommande tema där Kreditvärden skulle lyfta fram allt från gröna obligationer till mer allmänna diskussioner och analyser av den pågående klimatförändringen och dess inverkan på ekonomin. Det redaktionella arbetet inkluderade också att identifiera och bjuda in olika experter för fördjupande diskussioner.

En webbplats skapades för programmet och lanseringen av Kreditvärden podcast gjordes i samband med att Louis Landeman och Gabriel Bergin utkom med boken ”Företagsobligationer : från AAA till konkurs”.

Still going strong

Kreditvärden har sedan start publicerats i fler än 100 avsnitt och är idag en av Sveriges 100 mest populära podsändningar.

Kreditvärden

Din podcast om företagsobligationer, kreditmarknaden och finansiell ekonomi.

Resultat

Kreditvärden har sedan start publicerats i fler än 100 avsnitt och är idag en av Sveriges 100 mest populära podsändningar. Podcasten är fortfarande en viktig del av Danske Bank Sveriges folkutbildningsambition och utgör en kontinuerlig trovärdig källa till kunskapsöverföring till omvärlden samt ett viktigt stöd för bankens affärsprofilering av företagsobligationer.

Takeaways

» En podcast är ett utmärkt verktyg för att skapa tankeledarskap, särskilt inom ett komplext ämnesområde.

» Använd så mycket intern expertis som möjligt, men underskatta inte komplexiteten i programledningen.

» Var noga med att utforma ett program för din podcast samt en redaktionell plan, helst med en gästlista.

» Välj ämnen utifrån relevans för lyssnarna och presentera dem med rätt balans mellan faktakunskap och begriplighet.

» Framgång kommer inte över en natt. Fortsätt producera och publicera och arbeta parallellt med marknadsföring och PR.

» Utrustningen som krävs för att producera en podcast behöver inte vara särskilt dyr.

Verything Communications AB

Kontakt
+46 (0)70 931 40 50
mail@verythingcomms.com