Välj en sida
Com Hem Management Team

Com Hem

Storytelling genom finansiell rapportering

Att använda finansiell rapportering att berätta en bredare historia än bara resultat och siffror.

Bakgrund

Com Hem, en ledare inom triple play (IP-telefoni, bredband och TV) behövde öka kunskapen om sitt erbjudande till journalister, kunder och potentiella kunder. Detta behov tillgodosågs till stor del genom traditionellt marknadsförings- och mediearbete, men behovet kvarstod att visa upp företagets fältledarskap på ett bredare och mer omfattande sätt.

Idé

Även om Com Hem vid den tidpunkten inte var börsnoterat, hade företaget börjat förbereda sig för en framtida notering genom att fortlöpande rapportera sitt kvartalsresultat. Rapporteringen var till stor del sifferbaserad och avsedd för finansjournalister. Som en del av att komplettera de andra kommunikationskanalerna föddes idén att utnyttja Com Hems finansiella rapportering för att även innefatta en beskrivning av marknadsutvecklingen inom digital underhållning och dess verktygstillämpningar, och därmed visa Com Hems betydande inflytande inom området.

Genomförande

Tanken var att skapa innehåll som var både tilltalande och informativt och som bekräftade och konsoliderade Com Hem som en ledande aktör inom trippel play. Arbetet började med att utvidga VD-ordet i kvartalsrapporten från att endast nämna företagets ekonomiska resultat, till att även inkludera dess drivande och innovativa roll inom ett helt nytt tekniskt marknadsområde.

I årsredovisningen ägnades sedan en betydande del av framvagnen till att i text och illustrationer beskriva marknadsutvecklingen och Com Hems bidrag till densamma. Arbetet gjordes också för att bättre profilera företagets ledningsgrupp, personerna bakom företagets utmanarposition och snabba tekniska utveckling.​

En illustrativ beskrivning av en ny marknad

Com Hems årsredovisning gick från att vara en finansiell produkt till att fortsätta vara en, men också en uppskattad årsöversikt över underhållnings- och teknikindustrin.

Illustrationen är hämtad från Com Hems årsredovisning och visar en översikt av radionätet, det fasta nätet och de operatörer som verkar på marknaden.

Com Hem Year End Report
Com Hem Year End Report

Resultat

Com Hems finansiella rapportering gick snabbt från att vara en fråga för den finansiella sektorn, till att bli en viktig informationskanal med en betydligt bredare målgrupp. Varje kvartal erbjöd Com Hem information om den senaste utvecklingen, vilket både dagspress och fackpress fångade upp. Greppet gav upphov till många intervjuer och befästa företagets ledande roll inom triple play. Internt bland anställda och kundservice skapade den kvartalsvisa uppdateringen en bredare förståelse och sammanhållning samt argument i kontakter med kunder.

Takeaways

» Ett företags finansiella rapportering, liksom kvartalsrapporter och årsredovisningar, är utmärkta kommunikativa bärare av fördjupad marknadsinformation och profilering av företagets expertis och ambition.

» Även företag som ännu inte är noterade kan med fördel börja rapportera kvartalsvis och kommunicera med omvärlden om allt från resultat till hållbarhetsutveckling och marknadsutveckling.

» Den interna kommunikationseffekten av ökad rapportering är stor med ökad förståelse för både affärsresultat, affärsutveckling och marknadsutveckling.​

Verything Communications AB

Kontakt
+46 (0)70 931 40 50
mail@verythingcomms.com