Välj en sida
Com Hem Management Team

Coop Mitt

Receptbok för gemensam framgång

Så visade Coop Mitt att när man kavlar upp ärmarna och samlas inför en utmaning, överträffas såväl de egna som omvärldens förväntningar.

Bakgrund

2020 blev på många sätt ett exceptionellt år för Coop Mitt. Med en ny VD och en ny säljstrategi, bara ett knappt kvartal gammal, slog covid-19-pandemin ner som en blixt från en blå himmel och drabbade alla och envar. Med många pilar, som trots en begynnande lågkonjunktur börjat peka uppåt, blev plötsligt läget dubbelt osäkert. Det gavs i princip två vägar fram – antingen att sitta still i båten och vänta ut ett gynnsammare marknadsläge, eller aktivt röra sig framåt på en outforskad, osäker och omställande väg mot en förändrad omvärld. Coop Mitt vågade det senare och presterade sitt kanske bästa resultat på över ett decennium.

Idé

Coop Mitts vd, Meta Persdotter, och styrelsen önskade manifestera ett på alla sätt exceptionellt år och en betydande milstolpe i företagets historia. Man ville beskriva bakgrunden till, och ge en översikt över, omställningen av bolaget, tydliggöra den fantastiska teaminsats som är avgörande för framgång, peka på  framgångsnycklarna och samtidigt visa vägen framåt mot ytterligare framgångsrika år. I en verksamhet med stor geografisk spridning och närmare 1 500 medarbetare i mer eller mindre självstyrande enheter, blev den trycka boken, levererad per post till varje medarbetare, lösningen.

Genomförande

Man kan inte berätta historien om ett företags framgång utan att först beröra vad som lett fram till succén. Boken ”Tillsammans under ett annorlunda, utmanande och enastående år – Hur vi på Coop Mitt lyckades göra verklig skillnad under 2020” inleds med en beskrivning av det solida förarbetet, tankarna bakom besluten som togs och det avgörande samarbetet. Läsaren leds vidare i berättelsen genom en ingående beskrivning av de framgångsnycklar i form av viljestyrka och mod, kvickhet, säljfokus och framåtanda som utgjort grund för förflyttningen. Vidare ges ett bredare perspektiv på resan genom 16 personliga intervjuer med styrelsemedlemmar, företagsledning, säljledare, butikschefer, regionchefer, ägarombud och Coop Sveriges vd. Boken sammanfattas med ett resonemang om Coops Mitts fortsatta resa in i framtiden i form av en verktygslåda och att-göra-lista.

”Ett stort tack för ert fantastiska engagemang och genomförande till Verything Communications för alla intervjuer och fantastiskt fina texter som har fångat vårt år på Coop Mitt, 41all för bästa creative man kan jobba med och Streamnordic för tryck och inbindning. Världsklass!”

Meta Persdotter, VD Coop Mitt

Receptbok för gemensam framgång

Boken ”Tillsammans under ett annorlunda, utmanande och enastående år – Hur vi på Coop Mitt lyckades göra verklig skillnad under 2020” gavs följande programförklaring:  Coop Mitts 2020 har varit ett år av överraskningar och fantastisk sammanhållning. Vi har visat att när vi kavlar upp ärmarna och samlas inför en utmaning, så lyckas vi inte bara, utan överträffar våra och omvärldens förväntningar. Tillsammans har vi skapat en kraft, ett driv mot framsteg och det du håller i din hand nu är en sammanfattning av denna ambition. Något av ett recept för vår gemensamma framgång.

Läs boken genom att klicka på bilden till höger »

Com Hem Year End Report

Mind map

Förtydligande inspirerande illustrationer kan fungera som personliga och organisationsgemensamma mind maps,

Com Hem Year End Report

Resultat

På knappt 70 sidor med komprimerad och konkret text hittade Coop Mitt ett effektivt sätt att vid ett och samma tillfälle ge samtliga medarbetare en samlad bakgrundsbild, inspirera, engagera och ge verktyg för vidare framgång. Samtidigt som den utgör ett historiskt dokument att sammanfatta händelserna under ett exeptionellt år, utgör den en konkret verktygslåda för såväl befintliga som kommande medarbetare. Det interna sammanhållande värdet av att få samsyn och något konkret att samlas kring för fortsatt diskussion, har visat sig vara lika effektivt som inspirerande.

Takeaways

» En affärsstrategi kan uttryckas på många sätt, men för att engagera och tydliggöra i en bredare krets, är fördjupning med enkla verksamhetsnära exempel och enkelt språk betydligt lättare att ta till sig.

» Digitalisering i all ära, boken är fortfarande en utmärkt informationsspridare i en klass för sig.

» Inkludera så många funktioner som möjligt för att ge en rättvisande, igenkänningsbar och diversifierad bild av bolaget som möjligt. Samtliga medarbetare är del av framgången.

» En större satsning visar starkt engagemang från ledningen och är viktigt för såväl det interna förtroendet som den gemensamma drivkraften.

» Formgivningen är en viktig del av helhetsupplevelsen

Verything Communications AB

Kontakt
+46 (0)70 931 40 50
mail@verythingcomms.com