Välj en sida
SBAB Bank Play

Coop Butiker & Stormarknader

Rapport och seminarie i Almedalen 2023

Så gjorde Coop Butiker & Stormarknader för att gå i takt med samtiden och möta kunder i en tid präglad av djup levnadskostnadskris.

Bakgrund

I en tid där hushållens inkomster äts upp av hög inflation och ökade räntekostnader, hur agerar faktiskt konsumenterna när det kommer till faktorer som pris, hållbarhet och hälsa? Vems beteende har förändrats av den ekonomiska krisen och hur? Hur säger konsumenterna att de vill handla?

Idé

Coop har hållbarhet som viktig del av sin affär. Hållbarhet, inte bara ur klimathänseende, utan också som bärande faktor i samhällsbyggnad, ekonomisk överlevnad och personligt välmående. Genom att i en panel fråga medborgare genererades en rapport som gav svar på den övergripande frågan ”Vem har egentligen råd att konsumera hållbart och hälsosamt?” i en tid där hushållens inkomster äts upp av hög inflation och ökade räntekostnader. Rapporten utgjorde sedan grund för medialt utspel samtidigt som ett seminarium med paneldebatt arrangerades i Almedalen.

Genomförande

Coop Butiker & Stormarknader arrangerade ett seminarium i Almedalen där en paneldiskussion avhandlade ämnen som hållbar dagligvarukonsumtion, prisutveckling på mat, lågpris inom dagligvaruhandeln etc. Syftet var att genom konsumentinsikter sprida kunskap om den svenska dagligvarumarknaden på temat; Svenska dagligvarukonsumenter och pristryck – vem har egentligen råd att konsumera hållbart och hälsosamt? I en tid där hushållens inkomster äts upp av hög inflation och ökade räntekostnader, hur agerar faktiskt konsumenterna när det kommer till faktorer som pris, hållbarhet och hälsa? Vems beteende har förändrats av den ekonomiska krisen och hur? Hur säger konsumenterna att de vill handla när det kommer till faktorer som pris, hållbarhet och hälsa? Finns det grupper som påstår sig vilja handla hållbart och hälsosamt men som inte gör det?

Medverkande i paneldebatten:

  • Anna-Karin Hatt, vd LRF
  • Meta Persdotter, vd Coop butiker och stormarknader AB
  • Magnus Oscarsson, Riksdagsledamot och jordbrukspolitisk talesperson Kristdemokraterna
  • Markus Wahlgren, Butikschef Stora Coop Visby

Vem har egentligen råd att konsumera hållbart?

Rapporten togs fram av HUI Research på uppdrag av Coop Butiker & Stormarknader för att kartlägga svenska konsumenters inställning till hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Huvudinsikter

  • Stödet för hållbar livsmedelskonsumtion är brett.
  • Levnadskostnadskrisen slår hårt mot barnfamiljerna, särskilt ensamstående.
  • Levnadskostnadskrisen slår hårt mot låginkomsttagare.
  • Allt är inte vad det verkar och levnadskostnadskrisen driver till och med vissa hållbara beteenden.
  • Svenskarna är tämligen överens om att hållbar livsmedelskonsumtion är viktig.

Seminarium

Coop Butiker & Stormarknaders seminarium i Almedalen 2023.

Vem har egentligen råd att konsumera hållbart och hälsosamt?
Torsdag 29 juni 2023
Donnersgatan 1 (Kårhuset Rindi), Visby Gotland

Resultat

Fem saker uppnåddes. 1) Rapporten fick fint genomslag i media 2) seminarier blev bland de mest välbesökta i Almdalen 3) En fruktbar långsiktig relation inleddes med LRF 3) CBS förstärkte sin position som kundtillvänd aktör såväl externt som internt 5) Viktig know how genererades för framtida medverkan i seminarier.

Takeaways

» Börja förbereda er närvaro vid seminarier i god tid.​

» Utveckla en bärande idé med koppling till kundnytta eller nytta för de många – Almedalen är en riksarena.

» Se Almedalen som en startpunkt för ett bredare långsiktigt varumärkesarbete.

» Endast personer med djup sakkunskap (de är väldigt få) klarar att ”skjuta från höften” och leverera relevanta budskap till olika mottagare. Resten behöver stöd. Utse några talespersoner samt utveckla och öva in era budskap.

Verything Communications AB

Kontakt
+46 (0)70 931 40 50
mail@verythingcomms.com