Välj en sida
The Paper Bottle

BillerudKorsnäs

Globalt ledarskap genom hållbar innovation

Hur man positionerar ett varumärke genom hållbar innovation i konkurrens med en hel värld som har samma ambition.

Bakgrund

Det går en fin linje mellan green washing och sann grön innovation. Många aktörer hävdar hållbar innovation, men betydligt färre kan faktiskt lägga konkret handling bakom sina ord. BillerudKorsnäs, en ledande aktör inom förpackningslösningar, tillhör den senare. Men det betyder inget om omvärlden inte görs medveten om det arbete som utförs. Utan att lova för mycket och sätta ribban för högt, ville BillerudKorsnäs gradvis avtäcka två banbrytande världsinnovationer – världens första 100 procent återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara pappersflaska för kolsyrade drycker och världens första batteri helt tillverkat av papper.

Idé

Tanken var att berätta för omvärlden om två samarbetsprojekt mellan några av världens ledande aktörer inom pappersteknik och barriärer, i slutändan med potential att ersätta eller minska användningen av plast-, glas- och metallvätskeförpackningar samt att producera smarta elektrifierade förpackningar på ett hållbart sätt. Samtidigt var båda projekten fortfarande i sin linda med flera år kvar innan kommersiell lansering.

Målet var att betona BillerudKorsnäs ledande position inom utveckling av förpackningsteknologi, att bjuda in omvärlden att följa utvecklingsarbetet och samtidigt informera omvärlden om att nya typer av hållbara innovationer så småningom kommer att kunna ersätta både plast och traditionella batterier.

Genomförande

Genom att noggrant dokumentera utvecklingsarbetet i text, bild och film och publicera detta på dedikerade webbplatser skapades en plattform att utgå ifrån. Dels för medierelationer och marknadsföring och dels för proaktiva och reaktiva utspel via olika kanaler, partners och evenemang. För att möta det förväntat massiva intresset, försågs BillerudKorsnäs talespersoner med budskap som i delar också användes som grund till frågor och svar-sektioner till webben. Allt material uppdateras kontinuerligt i takt med att projekten fortskrider och kommuniceras dessutom till omvärlden i form av pressmeddelanden, intervjuer och genom sociala medier.

Pappersflaskan

Världens första 100 procent återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara pappersflaska för kolsyrade drycker.

Paper Bottle är ett innovationsprojekt där BillerudKorsnäs samarbetar med några av världens ledande aktörer inom barriärer, design och teknik. Förenade i utformningen av förpackningens framtid genom att skapa världens första 100 procent återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara pappersflaska för kolsyrade drycker. Läs mer på BillerudKorsnäs.

Pappersbatteriet

Pappersbatteriet är en nyckelbit i pusslet för den långsiktiga utvecklingen av smarta förpackningar.

Snart blir det möjligt att lagra energi i ett pappersbatteri. Med nya tekniker är det möjligt för sensorer att mäta nyckelelement i förpackade varor som temperatur, tryck, ljus och annat. BillerudKorsnäs och Uppsala universitet har arbetat tillsammans för att utveckla en sådan energikälla. Tillsammans har de tagit grundforskning baserad på ren cellulosa från alger och utvecklat den för att arbeta med samma typ av fiber som vanligtvis används för att tillverka papper och förpackningar. Läs mer på BillerudKorsnäs.

Resultat

Särskilt pappersflaskan, men också pappersbatteriet, har genererat ett stort intresse bland både journalister och industrin, såväl som politiker, beslutsfattare och omvärlden i stort. Båda projekten har i hög grad bidragit till att stärka och befästa bilden av BillerudKorsnäs som en ledande aktör inom förpackningsinnovation. Pappersflaskan har också genererat stort intresse bland några av världens största varumärken för att delta i projektet, samtidigt som viktiga affärsrelationer har utvecklats och fördjupats. För medarbetarvarumärket har projekten också inneburit ett ledarskap för BillerudKorsnäs, som har blivit en föredragen arbetsgivare bland ingenjörs- och teknikstudenter.

Takeaways

» En produkt eller tjänst behöver inte vara lanseringsfärdig innan du börjar kommunicera om den. Tvärtom tycker omvärlden att det är väldigt intressant att följa ett projekt från början.

» För innovationsprojekt under utveckling är det viktigt att förbereda och ständigt uppdatera sina budskap, både internt och externt.

» Samarbetsprojekt kräver att stor vikt läggs vid en gemensam kommunikativ agenda och att synkronisering mellan parterna ständigt sker.

» Var försiktig med att använda termen ”hållbar” och var beredd att stödja påståenden med fakta.

» Innovation är en investering som kostar både tid och pengar. Förtydliga detta i ekonomiska sammanhang.

» Global kommunikation kräver olika metoder i olika regioner. Att använda samma tillvägagångssätt överallt är ineffektivt.

Credits

Ett särskilt erkännande måste ges till teamen vid BillerudKorsnäs massaforskning, varumärkesbyrån Grow, det danska innovationsföretaget ecoXpac, bryggerigruppen Carlsberg och Uppsala universitet utan vars engagemang och hårda arbete pappersflaskan och pappersbatteriet aldrig kunde ha blivit verklighet.

Verything Communications AB

Kontakt
+46 (0)70 931 40 50
mail@verythingcomms.com